28.11.2013 - FotoFest 2013

Pavel Scheufler byl členem poroty fotografické soutěže Matematicko-fyzikální fakulty  Univerzity Karlovy v Praze nazvané FotoFest 2013. Součástí vyhlášení výsledků soutěže byl Den otevřených dveří  MFF UK, v jehož rámci proslovil P. Scheufler také přednášku o historii stereofotografie u nás.

Soutěž přinesla nádherné práce, z nichž mnohé dokázaly, že jak praví klasik, Věda je modelka, která nikdy nezestárne. ..