19.05.2017 - Interpretace fotografie

Ministerstvo kultury ČR, Odbor výzkumu a vývoje,  vydalo osvědčení č. 154 pro certifikovanou metodiku s názvem Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací. Dílo, připravované v rámci projektu NAKI, je výsledkem práce kolektivu z NPÚ, NTM, MG a FAMU. Na knize se konkrétně podílel F. Wittlich, P. Scheufler, A. Černá, V. Vavřinová, , P. Kliment, J. Hozák, H. Knoppová a L. Scheuflerová. Přílohou knihy o 95 stranách je mj. Anglicko-český výkladový slovník vybraných pojmů  z historie fotografické techniky (s. 51 - 93, který včetně ukázkových fotografií vypracovali Pavel Scheufler a Lenka Scheuflerová.  

Titul publikace s fotografií ze Sbírky Scheufler Titul publikace s fotografií ze Sbírky Scheufler