01.01.2018 - Bilance roku 2017

Bilance roku 2017

Ohlášený rok turbulencí proběhl a je možné bilancovat. Úspěch byl zaznamenán především u knižních publikací,  připravovaných již roky předtím, u přípravy výstav však došlo k podstatné redukci. Pracovně to byl poměrně  úspěšný rok, ale aktivity byly poznamenány nedobrým zdravotním stavem Lenky. Na ten měly zásadní vliv v roce 2016 podhodnocené a zejména pak bohužel stále nezaplacené velké fotografické zakázky.  Lenčino zdraví  se na podzim opět výrazně zhoršilo a její stav si v listopadu vyžádal hospitalizaci v nemocnici. Tam patrně pobude ještě celý leden a asi  ještě déle.

Výstavy:
Zásadní prezentační událostí byla kompletní tvorba dlouhodobé expozice  v Galerii 4 v Chebu s názvem Fotografie za c. k. monarchie. V roce 2017 realizoval Pavel Scheufler  jen jednu novou autorskou fotografickou výstavu, zato ale v zahraničí (v Lipsku Čechy a Sasko na raných fotografiích).   Výstava v Berouně Hony a lovy na historických fotografiích byla mírnou obměnou akce z muzea v Jindřichově Hradci z roku 2016. Ohlášené přesuny hotových výstav z roku 2016 (v ZOO Praha a v Benešově) se bohužel neuskutečnily.
 
Vědecko-výzkumná činnost:
Pokračovala spolupráce jako člena autorského týmu na projektu v rámci NAKI pro Národní památkový ústav. Tiskem byly vydány certifikované metodiky Interpretace fotografie z hlediska obsažených obrazových informací a  Jednotná popisná a obrazová dokumentace historického fotografického materiálu, kde Pavel Scheufler měl významný textový a obrazový podíl. Příloha metodiky Interpretace fotografie… s názvem  Vybrané pojmy  z historie fotografické techniky  - Anglicko-český výkladový slovník je dílem manželů Scheuflerových. V závěru roku NPÚ vydal významnou publikaci Fotografové šlechtici v zemích Koruny české, kde měl rovněž Pavel Scheufler významný podíl na textech, fotografiích i přípravě projektu. Před vytištěním je jeho kniha Fotografické ateliéry na území zemí Koruny české, vydávaná v rámci NAKI opět NPÚ. K 31.12. 2017 smluvně sjednaná spolupráce s NPÚ skončila. Dílčí odborné studie z historie fotografie od Pavla Scheuflera doplnily i knihy jiných autorů a to Obrázky z lázní. Luhačovice před 100 lety objektivem Brunera-Dvořáka a monografie o Františku Fridrichovi, která vyjde v roce 2018. Charakter knižní publikace má i katalog vydaný k výstavě v Opavě Stereofotografie, jejich vznik a vývoj v Království českém.
 
Seriály v médiích:
Na webu časopisu Reportér magazín pokračovalo komentování  historických fotografií v seriálu  Tajemství historické fotografie, který od září 2017 zahájil 4. ročník. Na iDnes  pokračoval úspěšný seriál konfrontující historické snímky se současnými záběry. Snímky z Česka byly doplněny o historické snímky z evropských zemí. Ohlas seriálu vedl k vydání reprezentativní knihy s názvem 100 pohledů na Česko nakladatelství Albatros se 150 dvojicemi snímků.  
 
Pedagog:
V rámci Večerní fotoškoly Centra FotoŠkoda, kde je Pavel Scheufler hlavním lektorem, byla i v roce 2017  k dispozici elektronická verze  učebních textů Technika digitální fotografie. Základní pojmy a Obrazový slovník fotografické tvorby. Pětidílný praktický počítačový kurz Lenky Scheuflerové s názvem Vrstvy snadno a rychle za nemocnou autorku vedl Pavel Scheufler. V nakladatelství Grada se dokončovala publikace Fotoportrét, která v jarním semestru 2018 nahradí skripta Večerní fotoškoly.  V rámci Večerní fotoškoly se uskutečnily dva víkendového workshopy - na Šumavě a v Mariánských Lázních. Kromě prostředí vernisáží se uskutečnilo také několik přednášek, například Zločin a fotografie let 1839 - 1939 v rámci prezentace firmy Canon v Benešově a v Centru FotoŠkoda Úvod do kompozice, První velcí fotografové Prahy  a prezentace  knihy 100 pohledů na Česko. V Moravské galerii v Brně  přednášku Pavla Scheuflera Středoevropská šlechta s fotoaparátem přednesla za nemocného autora Petra Medříková.
 
Prezentace Sbírky Scheufler:
Kromě uvedených výstav a katalogu expozice v Chebu a zmíněných publikací  doplnily  větší soubory snímků ze Sbírky Scheufler publikace Důkazy objevů. Fotografie ve vědě v letech 1839 - 1939 a Obrázky z lázní. Luhačovice před 100 lety objektivem Brunera-Dvořáka. Další soubory snímků  ze Sbírky Scheufler byly připraveny  do knih, které vyjdou v roce 2018. Znovu vyšel reprezentativní firemní kalendář firmy ICZ, tentokráte na téma Lázně na historických fotografiích. Jednotlivé fotografie  ze Sbírky Scheufler jsou i v kalendáři firmy Interdent a v Kalendáři Židovské obce v Praze na rok 5778.Čarodějný lektvar zdraví, lásky a optimismu... Čarodějný lektvar zdraví, lásky a optimismu...