Chronology of events in the history of photography in the Czech lands till 1918.

Výuka chemie na polytechnice

Vojtěch Šafařík, který od roku 1866 studoval modifikace suchých kolódiových desek, se v roce 1869 stal profesorem chemie české větve pražské polytechniky. V témže roce  započala v objektu bývalých kasáren výuka chemie. Kolekce Šafaříkových kušebních negativů  se zachovala v soukromé sbírce.

Neznámý autor (V. Zenger?) Neznámý autor (V. Zenger?) - Vojtěch Šafařík (píšící) na polytechnice, 1876-1878