Chronology of events in the history of photography in the Czech lands till 1918.

Presentation at the Paris Universal Exhibition

Jan Langhans and the Prague Club of Amateur Photographers successfully appeared at the Universal Exhibition in Paris. Their collection won a silver medal (5 out of the club's 13 works were by Karel Dvořák).

Ludvík Pinka: Studnař. Snímek KFA vybral na výstavu v Paříži, ale jury ve Vídni jej zadržela.(viz FO, 1901, s. 80). Ludvík Pinka: Studnař. Snímek KFA vybral na výstavu v Paříži, ale jury ve Vídni jej zadržela.(viz FO, 1901, s. 80). - Heliogravura Unie Vilím, Fotografický obzor, 1902, č. 5.