Jak mne kontaktovat:

E-mail: pscheufler@gmail.com

Podpora, poděkování

Stránky vznikly na podporu zájmu o historii fotografie v čekých zemích. Vytváření a udržování stránek je spojeno s nemalým úsilím. Pokud hodláte ze stránek při dodržování Autorského zákona stáhnout nějaký materiál, uvítám formu vaší podpory. Děkuji za porozumění.

Oblíbené (příspěvek k osobnímu profilu :) )

Oblíbené místo schůzek - Café Louvre

Oblíbené galerie - Galerie Rudolfinum, DOX, Galerie 4 v Chebu

Oblíbený týdeník - Respekt

Oblíbený měsíčník - National Geographic

Oblíbený dvouměsíčník - Super Apple Magazín

Oblíbený region - Český ráj

Oblíbené město - Mariánské Lázně

Oblíbená místa k přemýšlení - les a zahrada

Oblíbený hrdina (byť literární) - Muž, který sázel stromy

Copyright

Pokud není uvedeno jinak, pocházejí snímky z historických originálů ze Sbírky Scheufler nebo jsou autorským dílem Pavla Scheuflera či Lenky Scheuflerové. K jakémukoliv užití historických a současných snímků nebo autorských textů je třeba souhlas autora resp. držitele práv k jejich užití v souladu s platným autorským zákonem. Případné snímky se poskytují výhradně na základě Licenční smlouvy. Ceny se odvíjejí od velikosti a způsobu užití, pro vědecké účely zpravidla zdarma. 

Jak mne poznáte

Moje oblíbené odkazy