01.11.2012 - Počátky 3D fotografie v českých zemích

Pavel Scheufler přednesl přednášku o stereofotografii v éře c. k. monarchie na sympoziu Komory fotografických živností, konaném v Muzeu fotografie a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci.

Na sympoziu, které mělo název  Budoucnost fotografie - mobil nebo fotoaparát?, zazněly mj. referáty Novinky z Photokiny 2012 (Jan Pěnkava), Photokina z pohledu obchodníka (Milan Škoda), Nové trendy ve fotografické technice (Michal Spevák).