Články a studie, které Pavel Scheufler od roku 1978 napsal pro časopisy, noviny a katalogy na témata dějiny fotografie, fotografická technika, fotografická praxe a multimédia.

Vybrané české mýty a symboly...

In: Pěšák s noblesou. Pocta P.T. PhDru Janu Hozákovi.

Studie Vybrané české mýty a symboly epochy c. k. monarchie z pohledu fotografů vyšla ve sborníku Pěšák s noblesou. Pocta P.T. PhDru Janu Hozákovi,  Praha 2010, na s. 45-53.

Články v roce

2010

  • Vybrané české mýty a symboly...