Seznam publikací, které Pavel Scheufler realizoval od roku 1984 na témata osobnosti fotografie, dějiny fotografie a fotografické techniky.

Stará Praha Jindřicha Eckerta.

Forma, Praha 1997. 160 stran, 161 fotografií. Německé a anglické popisky pod snímky a resumé.

ISBN - 80-7213-000-5.

Fotografie Prahy z let 1863-1903 v monografii nejvýznamnějšího fotografa v českých zemích 19. století, s přehledy pramenů, výstav a bibliografií.

Grafická úprava podle edice Stará Praha, kterou vytvořil Oleg Man Grafická úprava podle edice Stará Praha, kterou vytvořil Oleg Man

Knihy podle roku vydání