Historické fotografie převážně z doby do roku 1918 z mnoha zemí a různých žánrů. Většina pochází z originálů Sbírky Scheufler, která má na 30 000 snímků a postupně se digitalizuje. Data nebo digitální tisky možno objednat e-mailem.

Snímky v elektronické podobě poskytujeme pouze firemním klientům a institucím na základě objednávky s fakturačními údaji, u větších souborů - a pokud nejde o jednorázové užití - na základě licenční smlouvy. 

Při poptávce fotografií uveďte prosím následující údaje: předpokládanou velikost snímků v tisku (buď jako formát A4, A3, atd. nebo velikost delší strany v centimetrech), rozlišení (počet obrazových bodů na palec - dpi), pro jaký účel hodláte snímek/-ky užít (kalendář, výstava, výzdoba interiéru, otištění v knize, časopise, ...), termín dodání. Urychlíte tím vyřízení vaší objednávky.

Snímky zdarma neposkytujeme ani pro tzv. nekomerční účely. Děkujeme za pochopení.

Podkarpatská Rus

Podkarpatská Rus - světelné obrazy

Podkarpatská Rus měla složité dějiny především ve 20. století, když již od 11. století byla ve svazku s Uherskem. Označovala se proto často jako Uherská Rus; nový název souvisel  se začleněním prostoru do nově vzniklé Republiky československé v roce 1919. Hlavním městem nejvýchodnějšího ze čtyř samosprávných celků nové republiky se stal Užhorod (po listopadu 1938 Chust).
Fotografové z českých zemí před rokem 1918 zavítali do Uherské Rusi vzácně.  Ve 20. a 30. letech 20. století v souvislosti se svým pracovním působením, ale také jako turisté, obdivovatelé přírody a tamního lidu, zde nalezlo objekty svého zájmu poměrně mnoho autorů, z nichž Ferdinandu Bučinovi byla věnována závěrečná teoretická práce na FAMU a Rudolfu Hůlkovi nádherná kniha. Zájem českých fotografů a fotografek o tento region byl nově povzbuzen po roce 1989.
Ve Sbírce Scheufler se nalézá celkem 132 kolorovaných diapozitivů z Podkarpatské Rusi. U části snímků byl jejich autorem patrně Karel Matoušek. Ten o tomto kraji vydal v roce 1924 dvě publikace a diapozitivy používal k  při přednáškách, tradičně označovaných jako projekce světelných obrazů. Není vyloučeno, že část zmíněných kolorovaných diapozitivů pro projekce vznikla již před rokem 1914.

Děkuji za případnou pomoc pro lepší identifikaci.

Dobové originály pocházejí ze Sbírky Scheufler. Jakékoliv jejich užití, včetně stažení, je možné jen po souhlasu majitele a s uvedením zdroje.

Jiří Král, Podkarpatská Rus, neučené místo, kolem 1922? Jiří Král, Podkarpatská Rus, neučené místo, kolem 1922?

Náměty abecedně