25.07.2010 - Rozloučení se starým webem

Po pěti letech provozu již jednou inovovaných stránek www.scheufler.cz stará verze končí a bude nahrazena novou bohatší úpravou webu, na níž trvaly práce 7 měsíců. Stejně jako předtím vybudování a provoz hradí autor.

Základní poslání stránek je přinášet komplexní informaci o  prvních 80 letech vývoje fotografie u nás. Proto jsou zde medailonky fotografů (nyní 140), vybraná významnější data z dějin fotografie v českých zemích, nově seznam všech knih o fotografování vydaných u nás do roku 1918, přičemž předpokládám postupnou digitalizaci některých titulů. Novinkou jsou také anaglyfy pro stereofotografie ze Sbírky Scheufler a oddíl s analýzoiu vybraných fotografií.

Část stránek je osobnějšího charakteru, přičemž má zároveň i pobavit, neboť  se nezabývám pouze historií.

Jsem potěšen, že stránky oceňují odborníci z různých oblastí, památkáři, kolegové z muzeí a archivů. Kupodivu se mi nikdy nedostalo ocenění z kruhů praktikujících fotografů a jejich různých organizací, včetně takových, které proklamují zájem o dějiny a tradici. V mnoha jiných zemích podobné, i méně velkorysé,  stránky zabezpečují instituce.