Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Jakub Husník :

Rozvoj fotografie až na stupeň nynější její dokonalosti.

In: Čtvrtá zpráva cís. král. prvního českého realného a vyššího gymnasia v Praze za školní rok 1880. Nákladem vlastním, Praha 1880, s. 3 - 12.

(Sign. NK 57 B 72, ÖNB 390.284-B.4.1886)

Knihy vydané v roce

1880

  • Jakub Husník :