Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Novák, V. :

Elektrické měření účinku světla na desku fotografickou. Zvláštní otisk z Věstníku Král. české spol. nauk. Praha 1902.

NK: 54 E 7801

Knihy vydané v roce

1902