Knihy o fotografování, vydané v českých zemích do roku 1918.

Petrák, E.:

 Přednášky v kursu klubu fotografů amatérů v Praze.

  Litografie Josef Středa, Praha 1895

Knihy vydané v roce

1895