Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Zych, Alois

10. 5. 1874 Jičín - 20. 7. 1943
Významný fotoamatér, spoluzakladatel a funkcionář klubu na Královských Vinohradech, proslul zejména tvorbou aktů.
Vystudoval Vysoké učení technické, posléze byl vrchním radou na ministerstvu veřejných prací. Fotografoval od 1904, 1908 byl spoluzakladatelem Klubu fotografů amatérů na Královských Vinohradech, na jehož první výstavě prezentoval na 80 fotografií, převážně olejotisků. První samostatnou výstavu měl 1925, vystavoval převážně ušlechtilé tisky. 1926 mu vyšla publikace s dvaceti hlubotiskovými akty, první dílo toho druhu u nás. Modelem mu byla mladá manželka Hedvika nebo její sestra, akty jsou významně ovlivněny malířským pojetím, později i glamour fotografií. Rovněž ve svých krajinářských dílech navazoval na tradici, včetně anlického piktorialismu. Ve 30. letech vytvořil i pozoruhodné momentky, zejména na Slovensku. Po dlouhá léta byl předsedou vinohradského fotoklubu a jako místostarosta Svazu českých klubů fotografů amatérů a člen redakční rady Fotografického obzoru měl v meziválečných letech významný vliv na českou amatérskou fotografii.
Odkazy: Dvacet aktů ing. Aloise Zycha, Nakladatelství KFA, Praha 1926; medailon A. Dufka v Encyklopedii českých a slovenských fotografů, ASCO, Praha 1993 s obsáhlou literaturou

Alois Zych: Alois Zych: - Akt, asi 1930

Fotografové od písmene

Z

  • Zych, Alois