Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Baštýř, Alfred

1. 5. 1865 Kardašova Řečice - 21.8.1942 Terezín

Zubní lékař v Praze, známý sběratel uměleckých památek, amatérský fotograf a filmař.

Pocházel ze známé lékařské rodiny, promoval 1887. Lékařské praxe v Praze zanechal patrně 1926. Hojně cestoval, několikrát navštívil USA.  Nejstarší známé snímky, signované slepotiskem, jsou z počátku 90. let 19. století. Fotografoval však již dříve mokrým procesem, od 1887 se intenzívně věnoval stereoskopii. Na prezenční listě při při zakládající valné hromadě Klubu fotografů amatérů 19. 8. 1889 je zapsán jako třetí v pořadí po starostovi a  jednateli. Klubových aktivit se hojněji účastnil do 1903, z klubu vystoupil 1913. Dle Fotografického věstníku (1892) byl u nás prvním, kdo fotografoval přímo v divadle představení a to desetisekundovou expozicí stereopřístrojem.  Vedle Jana Kříženeckého patřil k prvním amatérský filmařům u nás; 1904 například natočil  zápas v kopané Slavia vs. Angličané. Byl všestranně aktivní, měl mnoho zájmů, mj. i cyklistiku, létání, rádio.  Zabýval se také  konstruováním různých přístrojů souvisejících zejména s fotografií a filmem, pokoušel se realizovat  prostorovou filmovou stereoprojekci.  Chtěl vytvořit archiv stereopodobizen význačných osobností. Od 1921 se podílel na produkci několika českých filmů, 1921 založil půjčovnu Kalosfilm. Byl předsedou Organizace filmového herectví a Filmové ligy. Jako přítel Karla Lamače hrál epizodické role v asi 33 filmech. Od 1901 byl svobodným zednářem. Na počátku okupace se zhroutil a byl léčen v Bohnicích, odkud musel nastoupit do transportu směr Terezín.

Odkazy: Z. Štábla: Český kinematograf Jana Kříženeckého. Čs. filmový ústav, Praha 1973; www.cfn.cz; K. Mádrová:  Baštýř Alfred... Inventář. NTM, Archiv pro dějiny techniky a průmyslu, Praha 2008 (tam obsáhlý přehled literatury a pramenů); J. Mühldorf - P. Vrbová: Od sportu fotografického k umělecké fotografii, Praha 2010.

A. Baštýř: vzlet balónu na Jubilejní výstavě, 1891 A. Baštýř: vzlet balónu na Jubilejní výstavě, 1891