Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Lachmann, Jindřich

12. 5. 1832 Praha - 15. 6. 1877 Praha. Pražský portrétní fotograf

Orientoval se ve svém ateliéru v Praze Na Perštýně čp. 361,362/I. především na portréty, vzácněji i na užitkovou  a místopisnou fotografii. Na některých vizitkách uváděl označení Ústav fotografický v Praze, což naznačuje velkorysejší záměry. Mezi podzimem 1867 a podzimem 1868, nejpravděpodobněji však v říjnu 1868,  vytvořil také první známý dochovaný snímek českých korunovačních klenotů, který byl šířen na vizitkách. (Ještě starší snímek, z 1857, pořídil Wilhelm Horn). Snímek, známý ve dvou variantách, objednala ,,Jednota pro dostavení hl. chrámu sv. Víta”.  Po Lachmannovi nebyly klenoty několik desetiletí fotografovány a v publikacích se používaly kresby Josefa Scheiwla.

Lachmann se před fotografickou dráhou původně zřejmě zabýval obchodem železářským zbožím; tak jej na adrese pozdějšího fotoateliéru uváděl Pražský adresář na 1859. Fotografická živnost Jindřicha Lachmanna byla zapsána do živnostenského rejstříku pod č. 848/1864 9. 11. 1864. Z  21. 9. 1865 je údaj o vzdání se této živnosti, přičemž pod č. 555/1865 byla zapsána fotografická živnost Johanny Lachmannové (nar. 1839 v Praze) na stejné adrese čp. 362/I. Lachmann se patrně stal státním zaměstnancem a jako takový  nesměl zastávat živnost a jako řada jiných (např. učitelé Husník, Kopecký) živnost zapsal na manželku. Nicméně vizitky i pražské adresáře (naposledy r. 1875) ho uvádí mezi fotografy pod jeho jménem.

Odkazy: AMP (konskripce, univerzální registr), adresáře; J. Boněk; T. Boněk. České korunovační klenoty. Praha: Eminent 2006.

 Jindřich Lachmann, korunovační klenoty, 1868, vizitka Jindřich Lachmann, korunovační klenoty, 1868, vizitka - Vizitka byla r.1912 reprodukována v 1. čísle časopisu Máj.