Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Dítě, Emanuel

15. 12. 1820 Slaný - 9. 10. 1872 Praha

Malíř a fotograf, proslulý zejména kolorováním vizitek.

Po zkušenostech s portrétní miniaturou ohlásil fotografickou živnost v Praze 29. 5. 1860 na adrese Celetná čp. 566. V pražském adresáři na 1859 je uváděn ještě jako portrétní malíř. Údajné spojení fotoateliéru s kreslířem a litografem Františkem Chalupou v letech 1860-1861? není archivními prameny doloženo. Z Celetné ulice přestěhoval patrně roku 1862 na krátký čas svůj fotoateliér do  Perlové čp. 365, což dokládají reverzy vizitek, nikoli ale archivní prameny. Patrně od roku 1863 měl až do svého úmrtí ateliér v ulici V jámě v čp. 637. Tam jej také naposledy uváděl pražský adresář (na rok 1871).

Dítě založil svou pověst portrétního fotografa především na dovedném kolorování vizitek. Jeho zřejmě nejvýznamnějším fotografickým souborem jsou kostýmované osobnosti ze Shakespearova průvodu z 1864, uložené v Divadelním oddělení HM NM, PNP i v soukromé sbírce. Krátce měl ateliér v Perlové ulici čp. 365 (1862), poté v čp. 637 V jámě. Po smrti 1872 byl ateliér do 1874 veden na jméno manželky Marie. Starší syn Dominik (1846-?) se rovněž zabýval malbou a fotografií, mladší syn Emanuel(22.9.1862 - 24. 7. 1944) byl známý malíř a pedagog.


Odkazy: AMP; HM NM; H. Volavková: Fotografický obzor 1939, s.102; Výstava 100 let fotografie, UPM 1939; Encyklopedie českých a slovenských fotografů. ASCO, Praha 1993

Emanuel Dítě Emanuel Dítě - Označení bydliště Jana Husa, kolem 1867, vizitka