Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Paspa, Karel

1862 Libčany - 1936 Praha

Fotograf amatér, poštovní úředník.

Začal fotografovat koncem 80. let 19. století, byl jedním z nejstarších členů Klubu fotografů amatérů v Praze. 1893 vytvořil z prostředí klubového ateliéru cosi jako fotografické anekdoty. Nejstarší známé práce mají slepotisk Paspa-Šafařík, což naznačuje spolupráci se členem klubu Eduardem Šafaříkem. Společně se věnovali také tvorbě rentgenogramů u profesora fyziky a elektrotechniky pražské německé techniky Ivana Puluje a to záhy po uveřejnění objevu. Skiagram morčete, uveřejněný v březnu 1896 pod Paspovým autorstvím, se mylně pokládal za první rentgenogram českého původu. (První tištěný český rentgenový snímek byl v Živě 17. 1. 1896 a to rentgenogramu ruky od K. Domalípy za asistence K. Kruise).
Na rozdíl od mnoha jiných kolegů byl častým námětem jeho snímků člověk. Tvořil autoportréty, zachycoval takzvané pražské typy (Veřejný poslíček), komponoval žánrové studie (Harfenista). Půvabné jsou jeho žertovné kompozice, například se scénkou Trhání zubů nebo Tatíčkův miláček, kde využíval i techniku fotografické koláže. Profesí poštovní úředník se věnoval také tématům z poštovního prostředí. Jeho bratr Josef (*17.6.1867) byl vrchním sládkem akc. pivovaru na Smíchově.
Byl otcem Karla Marii Eduarda Paspy (1899-1979), profesionálního fotografa a filmaře, sběratele a znalce fototechniky, který se nejvíce proslavil fotografiemi tanečnice Milči Mayerové pro knihu Vítězslava Nezvala Abeceda.


Odkaz: výstava Karel Paspa a Karel M. Paspa v Galerii Josefa Sudka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze (9. 10. 2003 - 11. 1. 2004), kterou připravil Jan Mlčoch.

Atelier Eckert: Karel Paspa v roce 1908, kabinetka Atelier Eckert: Karel Paspa v roce 1908, kabinetka