Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Petrák, Jaroslav

1883 Praha - 22. ledna 1917 Praha
První teoretik české fotografie, významná osobnost soudobé české amatérské tvorby.

Pocházel z rodiny holiče v Josefově. Od 1. 5. 1900 pracoval v Technologickém Průmyslovém muzeu Obchodní a živnostenské komory, kde se posléze stal vrchním oficiálem. V ústavu zaměřeném na osvětovou činnost v duchu zvelebování živností mj. přednášel. 1903 byl přijat do Českého klubu fotografů amatérů (ČKFA), kde 1904 byl knihovníkem, 1911 a 1912 II. jednatelem. Na iklubové výstavě 13. - 20. 5. 1906 byl poprvé (a naposledy) v ČKFA oceněn. 1907 byl jeho Portrét slečny P. zařazen v obrazové příloze Fotografického obzoru. 1907 byla vydán Rádce ve fotografování od Ludwiga Davida s Petrákovým překladem, vůbec nejvydávanější česká fotopříručka. 1910 vydal knihu Žeň světla a stínu, v níž v souladu s poznatky Willyho Warstata zdůrazňoval, že umělecká fotografie má mimo všeobecně platné zákony o estetice a harmonii ještě řadu speciálních pravidel, vyplývajích z technické povahy procesu.
1905-16 napsal do fotočasopisů řadu studií a vydal další 4 knížky (5. jako spoluautor o kinematografii). Psal také recenze pražských fot. výstav, mj. do Národních listů. Na výborové schůzi ČKFA 10. 3. 1913 byl z klubu vyloučen. Fotografoval portréty, krajiny, akty. Část snímků glosuje výlety s přáteli, nechybí ani večerní a noční náladové snímky, některé provedené technikou gumotisku. Poslední jeho fotografií byl akt, zhotovený na Štědrý večer 1916.
Odkazy: Vydané publikace: Žeň světla a stínu. B. Kočí, Praha, 1910; Dějiny a význam fotografie. Faustus, Plzeň 1912; Fotografické vademecum. I. vyd. Klub českých fotografů amatérů v Praze 1913, II. vyd. Vaněk a Votava Praha 1916, III. vyd. (upravil Jan Srp) 1921; Pokus o stručnou nauku obchodně fotografickou. 1914; Základy umělecké fotografie. B. Kočí, I. vyd. Praha 1916, II. vyd. 1920, III. vyd. 1923, IV. vyd.?; Fotografický věstník 1917, s. 21 (nekrolog); Výběr z článků viz P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů, Grada 2001, s. 242.

Petrák, Jaroslav Petrák, Jaroslav