Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Pflanz, Ernst

1836 Stendal (Sasko-Anhaltsko) - 1916 (též uváděno 1918) Mariánské Lázně

První fotograf usedlý v Mariánských Lázních, zakladatel fotografické dynastie.  

 O původní profesi E. Pflanze není dosud nic známo, na některých vizitkách uváděl ,,Maler u. Photograph”.  Dle svého přípisu na albu portrétů věnovaném muzeu v Mariánských Lázních r. 1905 provozoval fotoateliér v místě od 1861. Nejstarší přesně datovatelný Pflanzův snímek pochází z roku 1868 a zachycuje  oslavy 50 let od vyhlášení města  veřejnými lázněmi.  První lokace spojená s jeho fotografickým podnikáním byla údajně  ,za Lesním mlýnem” (viz Odkazy-R. Švandrlík).  Druhý fotoateliér, prokazatelně doložený reversy vizitek a vyobrazením, provozoval na místě budoucí radnice. Právě v souvislosti s její výstavbou jej musel 1877 opustit. Další  ateliér měl na dnešní Hlavní, tehdy Císařské, ulici v čp. 161. Úspěch v podnikání vedl  po 1890 ke stavbě vlastního domu označovaného  jako,,Villa Pflanz” (čp. 172). Dvoupatrový dům, 1946 přejmenovaný na Poeta,  stojí v Ibsenově ulici dosud.
    1872 se vyučil  v Pflanzově ateliéru Wenzl Weis (1858 Plan - Planá u Mariánských Lázní- 14. 12. 1929 Wien), který si 1898 založil ateliér ve Vídni. Byl rovněž významným organizátorem fotografických spolků a časopisů.
    Vedle portrétů se Pflanz záhy věnoval fotografování místních událostí a šíření vlastních vizitek Mariánských Lázní a jejího blízkého okolí (Kynžvart). Asi po 1877 začal možná po vzoru F, Fridricha prodávat místopisné stereofotografie a o něco později také kabinetky. Byl zřejmě otevřený pokroku fotografické techniky. Na kartonech nalezneme u žertovných snímků přímo označení ,,Moment Aufnahme”. Dva snímky anglického krále asi z roku 1903 na bromostříbrném papíře prozrazují stylem a technikou záběru zaujetí pro bezprostřední ,,detektivní” momentku. Absolvoval i cesty do zahraničí,  snímky z jiných lokalit mimo Mariánského Lázně a okolí však nejsou zatím známy. Jako profesionální fotograf byl také organizován; v díle Photographische Chronik z roku 1895 byl uváděn jako jeden z nejstarších členů společenství Photographischer  Verein zu Berlin, založeného 18. 11. 1863.
    V roce 1905 se jako vážený mariánsko-lázeňský občan stal správcem muzejních sbírek, zpřístupněných v budově radnice. Byl jím až do své smrti a nepochybně tak měl na rozšiřování muzejních sbírek zejména o fotografické doklady místních událostí a portrétů významných osobností značný vliv. Bližší upřesnění jeho životní dráhy a osudů potomků je předmětem dalšího zkoumání. Každopádně  jeden ze synů - Carl (též uváděn jako Karl - 1869 Mariánské Lázně - 1947 Linz ) byl rovněž fotografem. Fotografickému řemeslu se patrně vyučil u otce, 1895 se stal šéfoperatérem filiálky Carl Pietznera ve Vídni a roku 1900 si otevřel vlastní ateliér v Linzi.  V něm od 1926 zaměstnával syna Wolfganga (*1905). Ernst Pflanz tak založil fotografickou dynastii, která našla své pokračování v Rakousku.  

Odkazy: Photographische Chronik, sv. 2, Berln: W. Knapp 1895, s. 126.; R. Švandrlík, Jaká je historie fotoateliéru Pflanz. Mariánskolázeňské listy, IV.roč., 27. 7. 2005, s. 6; http://fotobiobibliografie.albertina.at/cgi-bin/such_ausgabe.pl?scid=2523&lang=de&n=Pflanz%2C%20Carl#bid215575