Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Quast, Ferdinand Konrad

1843 Praha - 7. 1. 1877 Sušice
Fotograf v Praze, Písku a Sušici.

Nejstarší syn Jana Zachariáše Quasta. Způsob vyučení fotografii ani fotografická praxe není známa. 1866 v souvislosti s vydáním pasu byl dle Univerzálního registru uloženém v Archivu hl. m. Prahy uváděn jako "Fotograf, Maler". 15. 5.1869 byla pražským magistrátem vyřízena jeho žádost o zřízení fotoateliéru a zapsána v živnostenském rejstříku (pod č. 418). Fotoateliéru v Praze se úředně vzdal po dvou letech, nepochybně v souvislosti s otevřením fotoateliéru v Písku. Jako osoba s největšími zkušenostmi s fotografováním byl vůdčí osobností v rodinném podniku, kde pracoval otec i další sourozenci. Asi 1875 rozšířil své působení do filálky v Sušici, kam se také přestěhoval. Zájem o ateliérový portrét rozšířil o kvalitní snímky města, krajin a sídel v okolí.
Na upřesnění data úmrtí upozornil Dr. Jan Lhotálk z Muzea Šumavy v Sušici.
Odkazy: Viz Jan Zachariáš Quast

 A. Spiess, Praha: A. Spiess, Praha: - Ferdinand Quast, asi 1871, vizitka

Fotografové od písmene

Q