Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Tauber, Josef (senior)

3. 6. 1857 Schönthal (Krásná u Mar. Lázní) - 5. 10. 1935 Domažlice (?)

Významný fotograf Domažlicka.

Nejstarší zjištěná zmínka o fotografování je v Poslu od Čerchova z 27. 5. 1882 o "otevření fotografické dílny na Hořejším předměstí v Domažlicích č. 64 v zahradě Josefa Kratochvíle". 12. 5. 1888 inzeroval ve stejném periodiku "svůj nový, vkusně zařízený fotoateliér na Hořejším Předměstí č.79 v Domažlicích". Vedle portrétní fotografie se hojně zabýval fotografováním Domažlic a jeho okolí, vedle místopisných snímků i fotografováním událostí. O jeho vlastenecké orientaci svědčí členství v Sokole i fotografování slavností v rodišti  Jana Sladkého Koziny v Újezdě. Nejstarším sdělením o prodeji snímků ze slavnosti nalezneme v Poslu od Čerchova z 12. 9. 1885. I když nejstarší dochované místopisné vizitky působí poměrně konzervativním dojmem, dokázal fotograf reagovat na technické novinky i nové společenské potřeby . 7. 12. 1894 inzeroval vystavení sbírky fotografií, zhotovených na platinovém papíru, 20. 2. 1904 "zábavní večírek s promítáním obrazů z Chodska", 13. 11. 1909 nabídku "zvětšenin  ve zmodernizovaném  ateliéru".
S manželkou Marií, rozenou Hájek (1857-26.10.1918), měl čtyři děti, z nichž syn Josef, narozený 14. 7. 1887, byl rovněž fotograf, pokračovatel v otcově ateliéru.  Druhou manželku Annu, rozenou Kapicovou (10.12.1893 Chodov - 10. 2. 1961 Domažlice) si vzal 19. 12 1921 v Domažlicích.

Prameny: odkazy na Posla od Čerchova uváděny v textu.
Literatura: P. Scheufler: Fotografické album Čech, Odeon, Praha 1990.

Poděkování:
Děkuji panu Zdeňku Procházkovi za informace k poznání životní dráhy Josefa Taubra.

Josef Taber: Muž v chodském kroji, vizitka,  kolem 1888 Josef Taber: Muž v chodském kroji, vizitka, kolem 1888

Fotografové od písmene

T