Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Jantsch, Wenzel Ferdinand

11. 1.1819 Liberec - před 1887

Obchodník, nejstarší fotograf v Liberci, významný autor místopisných snímků severu a severovýchodu Čech za vizitkové éry.


Od 1847 působil jako agent pojišťovny Azienda Assicuratrice z Terstu. Nejstarším známým dokladem jeho vztahu k fotografii je inzerát v Reichenberger Wochen-Bericht z 29. 7. 1848, kde inzeroval zhotovování kalotypií. První liberecký adresář na 1858 Jantsche jako fotografa nezná, uvádí jej jako majitele obchodu s kreslícími potřebami, papírovými tapetami a optickými přístroji a již jako člena Obchodní a živnostenské komory v Liberci, papírnickým zbožím a optickými přístroji na adrese Neustadter Platz 252/1. Jednalo se o o větší podnik a sám Janstch patřil k významnějším libereckým podnikatelům. 1851-61 byl členem městského zastupitelstva a 1856 patřil k zakládajícím členům Reichenberger Ressourcegesellschaft, besední společnosti liberecké honorace.
Je možné, že fotografování bylo pro něho zpočátku spíše zálibou a příležitostným výdělkem. Podle M. Melanové (viz Odkazy) vycházející z tisku otevřel Jantsch svůj fotoateliér mezi říjnem 1861 až listopadem 1862. Jako fotografa jej poprvé uvádí liberecký adresář na1863 a to ve vlastním domě na adrese Eisengasse 18. Zároveň je nadále uváděn jako majitel obchodu s psacími a kreslícími potřebami. 1868 získal ocenění za své snímky na výstavě v Hamburku, 1876 na Druhé Světové výstavy ve Vídni. Orientoval se především na místopisnou fotografii, ale jsou známy také portréty. Podle čísel v sérii můžeme předpokládat, že jeho fot. aktivita v regionu byla mimořádně velká. Na některých snímcích uvádí „Nakladatelství pohledů ze severních Čech, Vídně, Prahy a Solné komory na formátech folio, kabinet, vizit a stereo“.
V 2. polovině 70. let se zřejmě druhdy úspěšnému podnikateli přestávalo dařit, 1877 přestal být majitelem domu. Objevují se místopisné vizitky s prokazatelně Jantschovými záběry, ale nejsou jím signované. Od 1880 působil jako fotograf na adrese Karlsgasse 34 / 5, což potvrzoval i adresář na rok 1882. Další adresář, na 1887, Jantsche ani jeho manželku Elisabeth (*1822) již neuváděl. Jaké byly jeho další osudy, není zatím známo.


Odkazy: Adresáře Liberce 1858, 1863, 1871, 1882 ; Reichenberger Wochen-Bericht, 29. 7. 1848; Reichenberger Wochenblatt 1856; Sčítací operáty 1857; P. Scheufler: Galerie c.k. fotografů, Praha 2001; M. Melanová: Nejstarší liberecké fotoateliéry. Fontes Nissae II/2001; K. Nováková, M. Lhotová: Historie a tvorba libereckých fotografických ateliérů v letech 1850 - 1945. Severočeské muzeum v Liberci. Liberec 2003; M. Lhotová: Liberecké fotografie v období  vizitek a  kabinetek.Liberec 2005/01, s. 40-43.

W. F. Jantch: Zámek Hrubá Skála, kolem 1870, vizitka W. F. Jantch: Zámek Hrubá Skála, kolem 1870, vizitka

Fotografové od písmene

J