Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Quast, Jan Zachariáš

23. 10. 1814 Pirkenhammer (Březová) - 9. 8. 1891 Písek.
Malíř porcelánu a miniatur, tvůrce vitráží a vědeckých kreseb, fotograf.

Jan Zachariáš Quast byl druhorozeným z 12 dětí malíře porcelánu Konráda Ferdinanda Quasta (1789-1845). Od malička žil v prostředí porcelánek. Po otci zdědil umělecký talent a touhu živit se malováním.1833-36 pobýval na zkušené v Sasku a v Bavorsku, 1838-39 studoval na pražské malířské akademii. Začal vystavovat a v dubnu 1843 si opatřil povolení k malířské živnosti. V pražských adresářích byl poté uváděn jako malíř porcelánu. Měl deset potomků, z nichž osm se v nějaké míře zaobíralo fotografií, k níž je otec vedl. Přestože byl celý život neuvěřitelně pracovitý i v době četných zakázek se potýkal s existenčními starostmi. Přestože se píše o jeho fotografování, není o této činnosti úřední doklad. Je ale doloženo osobní razítko s česko-německým opisem: "Fotograf a akad. malíř J. Quast".
Prahu opustil 1869 a odjel s početnou rodinou do Lenory na Šumavu, kde se stal vedoucím malírny, kde se zaměstnali i jeho další dva synové Bedřich a Gustav. Po svém propuštění z umělecké dílny kvůli účasti na stávce se v říjnu 1871 přestěhoval do Písku, kde si současně jeho nejstarší syn Ferdinand založil fotografickou živnost. V zahradním fotoateliéru u čp. 49 si příslušníci rodiny navzájem vypomáhali, na snímcích se většinou objevovala jen signatura "Quast". Vedle příležitostné fotografické práce však dával přednost malbě a měl i zakázky ve Vídni a Norimberku. Precizností kresby, zvlášť dobře patrnou na motivech zvířat, jej můžeme označit za jednoho ze zakladatelů vědecké kresby u nás. Trvale se usadil v Písku až 1887. Fotoateliér po smrti Ferdinanda Quasta fakticky vedla po dobu nepřítomnosti otce Karolina Quastová.
Odkazy: Otavan 1891, č. 14 a 33; Otavan 1910, č. 17; Otavan 1911, č. 6; Otavan 1912, č. 4; Otavan 1917/18 , s. 182; Otavan 1925/26 , s. 109; Otavan 1927/28 , s. 427; Tomanův slovník; L. Křivánek: První písečtí fotografové. Zprávy muzea v Písku, Písek 1961; I. Kořán, Záhada pošetilého brouka aneb zánik krásného měšťanského slohu v díle J. Z. Qusta. Katalog, Písek 1970; Z. Javůrek: Písecké fotografické ateliéry 1860-1950, Písek 2000; Z. Javůrek: Písecké fotografické ateliéry 1860 - 1950. Otavín, 2000, č. 1, s. 64 - 80; Z. Javůrek: Fotografická rodina Quastů. Otavín, 2001, č. 2, s. 96 - 105; P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů, Praha 2001; http://www.staralenora.cz/quast.htm

Quast, Jan Zachariáš Quast, Jan Zachariáš - J. Z. Quast, kolem 1880

Fotografové od písmene

Q