Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Dvořák, Antonín

16. 12. 1817  Němčice u Litomyšle - 26. 4. 1881  Praha. 
Malíř a učitel kreslení,  fotograf v Litomyšli v raném období vizitek.
    Pocházel z rodiny mlynáře.  Absolvoval tři třídy piaristického gymnasia v Litomyšli, 1835 - 36 navštěvoval kursy kreslení na hlavní škole v Poličce. 1836-40 studoval na akademii v Praze, 1844-45 ještě na akademii ve Vídni.  Po návratu do Prahy ještě rok studoval na akademii v Rubenově ateliéru a poprvé vystavoval.  Zabýval se portréty, historickými výjevy a  žánry. Výnosem gubernia z 10. 12. 1849 byl jmenován prozatimním  učitelem  kreslení na piaristickém gymnaziu v Litomyšli; toto místo opustil patrně 1855.
    Od malby podobizen se dostal k fotografii, jíž se nejprve zabýval amatérsky, včetně méně obvyklých technik  ambrotypie a pannotypie. Jeho malovaná fot. pozadí uplatnili i jiní  fotografové (Tomaschek v Pardubicích, patrně i W. Mazura v Žamberku).
    Z důvodu finančního zajištění si zřejmě 1860 založil  v Litomyšli  fotoateliér.  Dochovaná  a zčásti publikovaná korespondence líčí jeho strasti při živnostenské práci, jež ho odváděla od uměleckých ambicí. Typem malovaných pozadí a inventářem vytvářel nezaměnitelný kultivovaný rukopis, v soudobé produkci vizitek vzácný. Také kolorování  prozrazuje malířské zkušenosti. Vedle portrétů fotografoval pamětihodnosti Litomyšle a okolí. Z původního  fotoateliéru na Záhraďském náměstí  se počátkem 1863 přestěhoval do domu čp. 148. 1863-64 měl za společníka blíže neznámého Žuberu. 
    V konfrontaci s rostoucí konkurencí nakonec usoudil, že díky fotografování  „žalostně promarnil pět let  života, utrpěl ztráty na pověsti i ztrátu jmění“ a 1865 odešel z Litomyšle do Prahy, kde získal místo  učitele kreslení na polytechnickém ústavu. V Praze získal jisté společenské zadostiučinění a fotografováním se již nezabýval. 1879 vydal knihu Rozměry a obraty lidské hlavy, které o rok později vyšlo v rozšířeném vydání také německy. V témže roce po nezdařené operaci očního zákalu malíř oslepl. 
Odkazy:
Rozměry a obraty lidské hlavy. Praha 1879; Kurzgefasste Abhandlung über Verhältnisse Knochen und Muskelbau des Menschlichen Körpers. Prag 1880; J. Neruda: Hlas 5. 6. 1864;  Národní listy  5. 5. 1870;  Otto, VIII. s. 266; Topičův sborník XI, 1923/24, s. 524-525 (dopisy W. Mazurovi); Tomanův slovník s. 185-186; J. Svatoň: Antonín Dvořák (1817-1881). Diplom. práce FFUK. Praha 1959; J. Svatoň: Litomyšlský malíř Antonín Dvořák (1817-1881). Životopisný nástin.  Vlastivědný sborník Pardubický kraj. KDO Pardubice 1959, s.47-54; K. Veselík: Fotografové v Litomyšli v 19. století.  Zprávy z muzeí od Trstenické stezky, 2, Litomyšl 1967; J. Boučková: Portrétista a malíř žánrů Antonín Dvořák. Umění  XXXVII, 1989, s.174-9;  P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů, Grada, Praha 2001; enyklopedie

Antonín Dvořák: Antonín Dvořák: - Autoportrét umělce jako malíře, kolem 1863, vizitka