Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Benda, Jan

1841 Záluží u Hořovic - 6. 9. 1884 Praha.

Portrétní fotograf se zajímavými místopisnými snímky středních Čech, zejména Berounska.

Počátky jeho fotografické dráhy nejsou známy. Roku 1876 pořídil dokumentaci z počátků provozu železnice Beroun - Rakovník. Dle údajů v AMP roku 1878 působil se společníkem Antonínem Beranem v Mariánské ulici čp. 1417/II . 4. 7. 1879 byla vyřízena jeho žádost o vlastní fotografickou firmu na stejné adrese, zaměřenou na portrétní zakázky. Věnoval se také fotografování místopisných pohledů Prahy a středních Čech, zejména hradů a zámků. Ojediněle pořizoval i snímky událostí. Položil základy fotografické firmy, v jejíž aktivitách pokračovala po jeho smrti až do 1919 manželka Marie roz. Müllerová (*14. 6. 1843), resp. synové Arnošt (*13. 9. 1868 v Aši) a Alois (*19. 12. 1873 Rokycany).
Odkazy: AMP; P. Scheufler: Pražské fotografické ateliéry 1839-1918. I.1839-1889. Muzeum hl. m. Prahy, Praha 1987; Encyklopedie čs. fotografů.

Jan Benda: Hrad Křivoklát, vizitka, kolem 1880, vizitka Jan Benda: Hrad Křivoklát, vizitka, kolem 1880, vizitka - Sbírka Scheufler