Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Hrbek, Čeněk

29 6. 1840 Praha – 10. 7. 1902 Plzeň
Významý fotograf v Plzni.


Od října 1854 studoval společně s Hynkem Fiedlerem a Adolfem Pechem na malířské akademii v Praze. Po vystudování se stal členem Umělecké besedy, která 1864 vydala jako prémii jeho kresbu s názvem Dudácká. I když to byla pocta a náznak možné slibné umělecké kariéry, obrátil se k fotografii. Protože k postavení fotoateliéru mu chyběl kapitál, začínal s kočovnou fot. živností. 1863 se objevil jako fotograf v Českých Budějovicích, 1867 v Klatovech a 1868 v Plzni, kde se stal společníkem vdovy po fotografovi B. Salzmannovi v čp. 57. Firma měla poté název „Salzman & Hrbek“. Neznámo přesně kdy, ale patrně 1871, se fot. podnik přestěhoval do Solmsovy ulice a v názvu se již neobjevovalo jméno společnice. Z neznámých příčin se brzy poté ze samostatného ateliéru přestěhoval do Českých Budějovic, kde se 1872 stal společníkem svého někdejšího spolužáka z akademie Adolfa Pecha. 1876 se vrátil zpět do Plzně a obnovil svou firmu v Solmsově ulici a to s blíže neznámým Roškotou pod názvem Hrbek & Roškota. Komplikované vlastnické propletence skončily definitivně 1877, kdy se ve svých 40 letech jako fotograf definitivně usadil. Ateliér inzeroval na Pražském předměstí č. 11-nové "naproti Novému zvonu".
V následujích dvou desetiletích se stal nejznámnějším fotografem v Plzni, který se zálibou fotografoval plzeňské pamětihodnosti. Neomezoval se však jen na oficielní pohledy a památná místa, ale fotografoval také stavební rozmach a život města. V podrobné dokumentaci proměn Plzně se jeví jako významný pokračovatel Josefa Böttingera. V portrétní práci vynalézavě uplatňoval magnésiové světlo, čímž předešel mnohé své současníky. Po jeho smrti se jeho negativy se záběry Plzně staly majetkem města a byly uloženy do Národopisného muzea Plzeňska. Patří tak k nemnoha profesionálním fotografům 19. století, jejichž dílo můžeme studovat i z negativů. Fot.závod umístěný v dvoupodlažním domě vedl od 1902 syn Jiří.
Odkazy: L: E. Krásnohorská: Osvěta 1897, s. 960; F. Strejček: Osvěta, 1917, s. 586-587; L. Lábek: Počátky a rozvoj fotografie v Plzni. Plzeň 1924; Tomanův slovník, s. 379; P. Mazný, Z. Hůrka, P. Flachs, L. Krčmář: Plzeň 1880-1935. P. Flachs, Plzeň 1999; P. Scheufler: Galerie c. k. fotografů, Praha 2001; Kolektiv autorů: Plzeňsko - příroda, historie, život. Nakladatelství Miloš Uhlíř - Baset 2008.


Hrbek, Čeněk Hrbek, Čeněk - Dům s ateliérem v Plzni, kolem 1880 (reprodukce z knihy Fotografické album Čech)