Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Bellmann-Maschka, Artur

(Maschka-Bellmann, Arthur).
Životní data nezjištěna.

Fotograf, prokurista a posléze majitel vydavatelství, které významným způsobem pracovalo s fotografií a které proslulo vydáváním pohlednic.


Artur Bellmann-Maschka, prokurista u firmy otce K. Bellmanna a přísežný soudní znalec, byl členem Fotografické společnosti ve Vídni již v roce 1882. Je tedy pravděpodobné, že byl autorem některých snímků opatřených názvem rodinné firmy, jíž se 1885 stal veřejným společníkem. Zřejmě pod jeho vlivem se Bellmannův Artisticko-typografický ústav orientoval ve zvýšené míře na fotografii, resp. světlotisk. 1883 vyšlo Album von Prag, soubor 20 světlotiskových pohledů na Prahu, první svého druhu. Také jeho Průvodce po Praze, vydaný 1885, byl opatřený fotografiemi. Asi od poloviny osmdesátých let podnik vydával série formátu kabinetek ve formě leporela s nalepenými světlotiskovými snímky kultivovaného vyznění (Album von Franzesbad, Album von Karlsbad, Album von Prag v několika podobách). Podobnou formu měly také Bellmannovy záběry z Jubilejní výstavy v Praze 1891 vydaných pod názvem Album výstavy.
Po otcově smrti 1893 vedl dál podnik pod původním názvem. V témže roce se mu podařilo zakoupit dům po fotografovi Fridrichovi a to patrně i s jeho archívem záběrů Prahy a lázeňských měst. V průběhu 90. letech 19. století začal vydávat množství kvalitních světlotiskových pohlednic, které jsou mezi filokartisty jako „belmanky“ známým pojmem. Pokračoval i ve vydávání větších formátů s pohledy na Prahu a česká města. Jako "Památky výtvarné z českoslovanské výstavy národopisné roku 1895" vyšel u Karla Bellmanna soubor 120 světlotisků, prodávaný také ve formě sešitů po deseti listech. Některé fotografie z pražských ulic obsahují pozoruhodně živé spontánní záběry a uplatňují také jako znovuobjevenou novinku fotomontáž. Množstvím vydávaných pohlednic kolem přelomu století byl Bellmannův ústav tehdy nejvýznamnějším vydavatelem pohlednic u nás. 1901 se u Bellmanna podniku tiskly první tříbarevné světlotisky.
1912 se závod spojil s tiskárnou a litografií Alexandra Leopolda Koppe na Smíchově; podnik měl pak nový název Bellmann-Koppe a jako takový pracoval do 1925, kdy jej koupila a. s. Melantrich. Podle Z. Wirtha (Stará Praha) byl "negativní materiál fot. ateliéru závodu" z pražskými záběry uložen ve sbírkách Pam. sboru hl. m. Prahy a z venkova ve Fotoměřičském ústavu, tedy v AMP a NPÚ.
Odkazy: Photographische Correspondenz 1882, s. 295; Gesammt-Verlags-Katalog des Deutschen Buchhandels und des mit ihm im direkten Verkehr stehenden Auslandes. Adolph Russell`s Verlag. Münster in Westf (nedatováno, asi 1894);viz též K. Bellmann.
Některé vydané publikace s vyobrazeními od 1893: Karel B. Mádl: 21 poprsí v trifóriu dómu sv. Víta v Praze, K. Bellmann, Praha 1894; Památky výtvarné z českoslovanské výstavy národopisné roku 1895. K. Bellmann, Výstavní odbor výtvarný a církevní, Praha 1896 (120 světlotisků); Photographischer Mond-Atlas... (snímky L. Weineka), Bellmann, Praha 1897-1900.

A. Bellmann-Maschka: Praha, Ulice Na příkopě, kolem 1898 A. Bellmann-Maschka: Praha, Ulice Na příkopě, kolem 1898 - Sbírka Scheufler