Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Mrskoš, František

1865 - 28. 8. 1928 Černošice

Významný fotoamatér a organizátor Klubu fotografů amatérů v Praze, na jehož založení se podílel.

Povoláním vrchní účetní rada zemské politické správy spoluzakládal 1889 Klub fotografů amatérů v Praze. Byl dlouholetým jednatelem klubu a hlavním organizátorem Sjezdu  fotografů amatérů 1897. Své stereosnímky vytvořené při magnésiovém blesku vystavoval například  na První výstavě fotografů amatérů českoslovanských v roce 1897. Jeho stereosnímky, které tvořily významnou součást jeho fotografických aktivit,  se bohužel  zřejmě nedochovaly. 1910 - 1921 redigoval klubový časopisecký orgán Fotografický obzor, pak Rozhledy fotografa amatéra. 1899 vydal s F. Milbauerem příručku Chemické názvosloví pro fotografy amatéry.

Odkazy: J. Mühldorf, P. Vrbová: Od sportu fotografického k umělecké fotografii, Praha 2010