Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Kočí, Bedřich

2. 3. 1869 Mladá Boleslav - 9. 1. 1956 Praha

Významný nakladatel, vydavatel a knihkupec, který vedle vydávání hodnotné beletrie, vzdělávací literatury a reprodukcí uměleckých děl vydával rovněž soubory stereosnímků vesměs  vzdělávacího charakteru. Vydával také  fotografické příručky.

 

Pocházel z rodiny obuvníka, krátce se učil truhlářem a poté byl knihkupeckým učněm v Mladé Boleslavi, kde se posléze stal  obchodním příručím. Roku 1887 přešel  k nakladatelské firmě V. Steinbrenner do Plzně a po dvou letech  odešel do knihkupectví do Českých Budějovic. Roku 1890 se stal obchodním zmocněncem nakladatelství J. R. Vilímek.  Roku 1899 založil své první vlastní nakladatelství nazvané B. Kočí, při němž roku 1906 zřídil vlastní prodejní obrazárnu. V jeho edici Sbírka stereoskopických obrazů vyšlo na bromostříbrných fotografiích: Tělo ženy v plastickém umění a Umělci Národního divadla v Praze, na světlotiscích například Palestina, V zemi faraonů, Alpy, Neapol-Vesuv-Pompeje, Stará Praha, České hrady a zámky, Obrazy ze života Karla Havlíčka Borovského. Ke stereosnímkům nabízel “zvláštní, velice skladné, praktické, elegantní a levné stereoskopické kukátko” nazvané Helioplast. Ekonomické problémy ho donutili přenechat svůj podnik nově vytvořenému Lidovému nakladatelství, kam odmítl dělat vedoucího a 1. 8. 1910 se stal obchodním ředitelem Národních listů. V roce 1912 založil své druhé nakladatelství, které po tři roky působilo pod jménem Anny Hlavaté - Pokorné, poté opět pod jménem B. Kočí. Nakladatelské tradici zůstal věrný i po roce 1918. Na fotografování orientovaná edice  Praktická knihovna  českého fotografa amatéra vycházela v letech 1916 - 30 nejprve pod redakcí J. Petráka, po jeho smrti  R. A. Šimona. Vyšlo v ní 52 svazků. 

Odkazy: Lexikon české literatury, 2/II, K-L., Academia, Praha 1993,  s. 761-765.