Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Kohn, Samuel

17. 12.1837 Praha - 24. 2. 1910 Praha.
Akademický malíř a fotograf.
Studoval na pražské malířské akademii 1852-55. Od 1866 byl členem Umělecké besedy. Dle H. Volavkové (viz Odkazy) byl ve fotografii školený ve Vídni. Žádost o povolení fotografické živnosti si podal 7. 4. 1863, kladně vyřízena byla po neobvykle dlouhé době 16. 9.. Zapsán byl do živnostenského rejstříku 1863 (pol. 706) s ateliérem v čp. 1306 na Václavském náměstí. Zde u něho údajně pracoval a vyučil se fotografii Josef Böttinger. Dle tohoto záznamu se fot. živnosti vzdal 1869.
Znovu byl jako fotograf zapsán v živnost. rejstříku 1874 (pol. 1030) a to na adrese čp. 333/I. Současně byl uváděn pod jiným číslem jednacím "Betrieb der Fotografie" v čp. 371/I (Perlová ulice). Následně byl uváděn v pražském adresáři na1875 a to v Divadelní ulici 20. V adresáři na 1878 byl uváděn mezi fotografy na adrese Jeruzalémská 4.
Další novou žádost o povolení fotografické živnosti si podal 30. 11. 1879, kladně vyřízena byla 9. 12. 1879 a zapsána do živnost. rejstříku 1879 (pol. 1180). Provozovnu měl tehdy v čp. 846/II. Adresář na 1884 jej uvádí na adrese Malé náměstí 1, na 1891 na Ovocném trhu 2. U položky v živnostenském rejstříku 1874 je poznámka o vzdání se živnosti 20. 6.1887. Nezjištěno přesně kdy měl filiálku v Karlových Varech, o ní však záznamy v AMP nehovoří. Okolnosti úředních proměn existence jeho fotoateliérů nejsou zřejmé. Dochované portréty vesměs vizitkového formátu jsou průměrné úrovně.
Odkazy: AMP- živnostenský rejstřík; Adresáře Prahy; Tomanův slovník; H. Volavková: Fot. obzor 1939, s.105.

Kohn, Samuel Kohn, Samuel