Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Krone, Hermann

14. 9. 1827 Breslau-Wrocław - 27. 9. 1916 Laubegast bei Dresden.
Významný německý fotograf, který pozoruhodně zasáhl do dějin fotografie v severních a severovýchodních Čechách.
V dějinách fotografie v Německu zaujímá zcela výjimečné postavení, neboť takřka ve všech oblastech tohoto média vykonal průkopnickou práci. Jako šestnáctiletý vyrobil svůj první fotopřístroj, 1843 vytvořil první kalotypie a 1848 daguerrotypoval s mikroskopem. 1851 si otevřel v Lipsku svůj první fotoateliér. Od 1852 žil až do konce života v Drážďanech. Vedle fotoateliéru zde provozoval vlastní umělecké nakladatelství a přednášel na tamní polytechnice (1870 se stal docentem, 1895 profesorem, 1907 doktorem honoris causa).
Oblíbenými místy jeho fotografických návštěv v českých zemích byly Krkonoše a Česko-saské Švýcarsko, které pro něho znamenalo celoživotní velké téma. V září 1853 zde vytvořil cyklus všech podstatných turistických míst. Jednalo se o první koncipovaný soubor krajinářských snímků v českých zemích. Vedle snímků (dnes uložených v Pirně) tento čin připomíná nápis na skalním bloku u Basteibrücke v Saském Švýcarsku s latinským textem: Hermann Krone his primus luce pinxit MDCCCLIII (Hermann Krone zde poprvé maloval světlem 1853). Z hlediska dějin fotografie jde o unikátní připomínku. 23. 10. 1853 vyfotografoval také panorama Děčína.
Následující 4 desetiletí zachytil v Saském a Českém Švýcarsku proměny řady míst. Jeho světlotisky doplňují například turistického průvodce Děčínskem a později některé posloužily jako předlohy pro pohlednice. Některé ze snímků (včetně těch nejstarších) se dostaly na výukové tabule, které jako profesor fotografie na polytechnice věnoval škole jako učební pomůcku a doklad vývoje fotografických technik. Vedle Českého Švýcarska fotografoval také často v Krkonoších, kde jeho nejstarší snímky pocházejí z 1863 -66. Vedle Alsasana Brauna patří k prvním fotografům Krkonoš. Fotografoval i další turistické zajímavosti v severních a severovýchodních Čechách, včetně hradů. V květnu 1858 podle Teplitzer Bade-Liste navštívil Teplice a možná již tehdy pořídil teplické snímky, později vydávané spolu se soubory z česko-saského pohraničí.
Odkazy: Hermann Krone: Catalog der stereoskopischen Ansichten. Dresden, September 1863; V. Zopf: Führer von Tetschen-Bodenbach, 1890; I. Schmidt (Hrsg.): Hermann Krone. Erste photographische Landschaftstour Sächsische Schweiz. Verlag der Kunst, Dresden 1997; W. Hesse (Hrsg.): Hermann Krone. Historisches Lehrmuseum für Photographie. Experiment. Kunst. Massenmedium. Verlag der Kunst, Dresden 1998; W. Hesse, T. Starl (Hrsg.): Der Photopionier Hermann Krone. Photographie und Apparatur. Bildkultur und Phototechnik im 19. Jahrhundert. Jonas Verlag, Marburg 1998; J. Budínská:  Fotografie ze starých teplických ateliérů. Teplice 1990;P. Scheufler: Krkonoše; na nejstarších fotografiích, Praha 2002; P. Scheufler: První fotografové Krkonoš. Adolphe Braun a Hermann Krone. Krkonoše a Jizerské hory, 2004, č. 2; P. Scheufler, P. Joza: České Švýcarsko na nejstarších fotografiích. Praha 2006.

Krone, Hermann Krone, Hermann - H. Krone: Snoubenka Clementine, její bratr Heinrich a jejich matka na balkoně horského hostince pod Pravčickou branou, kde se v září 1853 při „prvním fotograficko krajinářském výletě do Saskočeského Švýcarska" všichni ubytovali. Patrně nejstarší turistická upomínková fotografie u nás. (Stadtmuseum Pirna)