Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Knaus, Franz (František)

29. 11. 1822 Třebíč - 12. 3. 1872 Třebíč
Průkopník fotografie na západní Moravě, nejstarší fotograf v Třebíči.

Franz Johann Knaus pocházel z poměrně zámožné rodiny stolařského mistra, v tradici řemesla dál pokračoval on sám i syn Eduard. Dle dvou daguerrotypií v Moravské galerii s pozadím třebíčského kláštera se on (nebo jeho otec Matěj Knaus?) zabýval daguerrotypií, což nepřímo dokládá vzpomínka Karla Dvořáka. V žádném archivním materiálu není označen fotografem, přestože se vizitek s označením jeho ateliéru zachovalo poměrně mnoho, nejstarší datovaná 1861. Portréty v zobrazení většinou celých postav prozrazují bohaté a variabilní ateliérové vybavení. Je také autorem nejstarších fotografií Třebíče. Podporoval českou stranu na radnici. Je u nás jediným příkladem fotografa z malého města s kontinuitou od daguerrotypie po portrétní vizitky i městské pohledy. Po jeho smrti vdova Marie ateliér 1873 pronajala Augustu Seitzovi.


Odkaz: M. Maloušek, F. Gregor: Třebíč ve starých fotografiích. AMAPRINT - Kerndl, Třebíč 2005 (tam další literatura a prameny vč. K. Dvořák: Ze staré Třebíče II., Třebíč 1990, s.108).

Knaus, Franz (František) Knaus, Franz (František) - Autoportrét Františka Knause, kolem 1861. Originál @ Sbírka F. Veselý.