Základní data  vybraných fotografů a fotografek působících  v českých zemích do roku 1918. Kromě Pavla Scheuflera se na některých medailoncích podíleli další autoři.

Kohlbeck, Petr

21. 2. 1814 Šprymberk (dnes Pomezí u Všerub) - úmrtí nezjištěno.

Malíř podobizen, autor jediné známé české signované exteriérové daguerrotypie.

Petr Kohlbeck (psaný též Kolbek, nesprávně Holbeck ) maloval církevní obrazy a podobizny, které se v domácnostech na Všerubsku  daly hojně nalézt (viz literatura). Portrétoval také kdyňského starostu  Františka Žákavce a jeho choť. Pro kostely sv. Anny  na Brůdku a v Hyršově maloval v letech  1842 a 1838 kopie oltářních obrazů. Jako o význačném umělci  regionu se o něm psalo ještě ve 30. letech 20. století. Oženil se  1. 7. 1840 ve Všerubech a žil pak patrně v Hájku u Všerub. Odtud se pak v roce 1850 odstěhoval s celou rodinou do Ameriky, kde se zabýval fotografováním.

Odkazy (výběr): Časopis společnosti přátel starožitností  XLII (1934), č. 2, s.67-70;  Toman, s. 512-513; . P Scheufler - J. Mlčoch: Daguerrotypie v Uměleckoprůmyslovém muzeu, Praha 1998; Český les - příroda, historie, život. Baset, Praha 2005; Kdyňsko II (2006), č. 2, s. 4.

O daguerrotypii Kdyně P. Kohlbecka VIZ.

P. Kohlbeck: Kdyně, daguerrotypie, originál je v Uměleckoprůmyslovém muzeu, i.č. GF-1016 P. Kohlbeck: Kdyně, daguerrotypie, originál je v Uměleckoprůmyslovém muzeu, i.č. GF-1016