Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Nejstarší stereofotografie Prahy

Neznámý fotograf, hypoteticky Claude-Marie Ferrier, vyfotografoval Křížovnické náměstí v Praze a jeho snímek použil William Henry Fox Talbot ke svému tisku, vytvořeném patrně roku 1852. Místem současného uložení tisku z pozůstalosti  W. H. Fox Talbota je  Board of the British Library.

Faksimile ve Sbírce Scheufler. Faksimile ve Sbírce Scheufler.