Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Carl Pietzner založil svůj první ateliér

Carl Pietzner, v jehož rozsáhlé síti ateliérů v celé střední Evropě pracovalo kolem 1900 na 300 zaměstnanců, založil v Teplicích svůj první ateliér.

Carl Pietzner, Wien: Carl Pietzner, Wien: - František Antonín hrabě Thun-Hohenstein, místodržitel Království českého, kolem 1894