Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Vladimír Jindřich Bufka zemřel

23. května - v Praze zemřel na leukémii ve věku 28 let Vladimír Jindřich Bufka, vedle F. Drtikola nejvýraznější osobnost české fotografie té doby a jeden z nejvýznamnějších představitelů impresionistického a secesního piktorialismu v českých zemích. Vedle autochromů se zabýval ušlechtilými fotografickými tisky, astrofotografií, mikrofotografií, reprodukcí uměleckých děl, snímky architektur, dokumentaristickou tvorbou i náročnými portréty.

V. J. Bufka ve svém ateliéru, 1911 V. J. Bufka ve svém ateliéru, 1911 - Reprodukce z Českého světa.