Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První fotobchod pro amatéry

V Praze na Ferdinandově (Národní) 23 vznikl první odborný závod potřebami fotografickými spojený se službou pro fotoamatéry, vedený Bernardem Josefem Goldweinem.

- Roku 1892 B. Goldwein vydal Návod k fotografování na suchých deskách, kde propagoval svůj obchod fotopotřebami.