Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

01. Světloobrazárna J. B. Klemense

Březen - Jozef Božetěch Klemens (1817-1883), slovenský malíř a vynálezce, otevřel Světloobrazárnu, druhý daguerrotypický podnik v Praze stálého charakteru, existenčně spojený s univerzální národní školou Budeč Karla Slavoje Armelinga, zabývajícího se též amatérsky daguerrotypií. Budeč a tedy ani Světloobrazárna neměly dlouhého trvání.

- Česká Wčela, 5. 5. 1842. Článek stejného znění otiskly Kwěty 20. 4. 1842.