Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Amerling publikoval stať Podobiznění světlem

Karel Slavoj Amerling referoval o fotografii ve stati Podobiznění světlem, uveřejněné ve Zlatých klasech.