Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První autorská výstava fotografií

Září - František Fridrich uspořádal v Praze na Václavském náměstí v hotelu U arcivévody Štěpána fotografickou výstavu, první známou autorskou výstavu fotografií u nás. Vedle místopisných stereofotografií z Paříže vystavil i snímky aktů, označené za nemravné, což způsobilo soudní dohru, první při tohoto druhu v českých zemích.