Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Rudolf Bruner-Dvořák fotografoval v jeskyni Postojna

10. 8. Rudolf Bruner-Dvořák fotografoval arcivévodkyni Marii Josefu s manželem Maxem, hraběte Wurmbrandta a Palaviciniho  při návštěvě jeskyně Postojna ve Slovinsku. Snímek pořízený v jeskyni císaře Františka Josefa byl ve výřezu publikován v časopise Český svět 3. září 1909 pod titulkem "Členové panovnické rodiny v podzemí". Rudolf Bruner-Dvořák pořídil v tomto tehdy největším zpřístupněném jeskyním komplexu na 350 snímků, z nichž část byla vydána v portfoliu a na pohlednicích.

- Rudolf Bruner-Dvořák: Návštěva v Postojně. Otištěno v Českém světě č. 48 ze 3. 9. 1909.