Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První číslo časopisu Fotografický obzor

10. ledna vyšlo první číslo časopisu Fotografický obzor, vydávaného jako orgán Klubu fotografů amatérů v Praze. Prvním redaktorem byl JUDr. Jaroslav Haasz. Tento nejvýznamnější starší český fotografický časopis vycházel až do září 1944.

Obálka prvního čísla časopisu Fotografický obzor. Obálka prvního čísla časopisu Fotografický obzor.