Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

První fotochromotypie

V příloze Fotografického věstníku byla uveřejněna první fotochromotypie - trojbarevná zinkografická deska - ze závodu Husník-Häusler, oceněná v zahraničí. Ve stejné době byla otištěna fotochromotypie ze stejného závodu v časopise Z říše vědy a práce (č.1).

Fotochromotypie Fotochromotypie