Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Studie Fotografie v barvách

Jakub Husník uveřejnil ve Fotografickém obzoru na pokračování studii Fotografie v barvách, která podávala kvalitní přehled o dosavadních výsledcích v oblasti barevné fotografie. Jakub Husník se svým synem Jaroslavem měli o barevnou fotografii speciální zájem, neboť při svých výzkumech reprodukčních technik se úspěšně zabývali možnostmi trojbarevného tisku.