Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Valná hromada Českého fotografického spolku

18. září - v Praze v Platýzu se sešla ustavující valná hromada podpůrného Českého fotografického spolku, první organizace sdružující výhradně fotografy z povolání v českých zemích a údajně i nejstarší v Evropě. Prvním předsedou spolku se stal Josef Köppel, protektorem Jindřich Eckert.