Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Fotografický atlas Měsíce

Listopad. V nakladatelství Carl Bellmann v Praze vyšel první sešit Fotografického atlasu Měsíce se snímky zhotovenými Ladislavem Weinekem, ředitelem hvězdárny v Praze. Každý sešit (formátu 44 x 34,5 cm) obsahoval dvacet světlotiskových tabulí. Poslední, 10. sešit, vyšel v listopadu 1900.