Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

F. Krátký postavil Fotochemigrafický závod

František Krátký postavil v Žižkově ulici na Kouřimském předměstí v Kolíně (čp.159/III) Fotochemigrafický závod, v němž inzeroval výrobu štočků "na zinku i mědi" i pro trojbarevný tisk, výrobu stereofotografií i prohlížecích kukátek, prodej vlastních snímků z domova i ciziny a "ateliér pro fotografii portrétní i malby olejové". Krátký byl tehdy nejvýznamnějším vydavatelem stereoskopických pohledů, vydával také kolorované diapozitivy, tištěné stereoskopické dopisnice, pohlednice a ilustrované tematické sešity s didaktickým textem.