Dějiny fotografie v českých zemích v datech do roku 1918.

Karel Šmirous získal titul doktora technických věd

Karel Šmirous, průkopník barevné fotografie v českých zemích, získal titul doktora technických věd na ČVUT v Praze a na pět let se stal asistentem prof. Emila Votočky (1872-1950) na fakultě anorganické a organické chemie. Šmirous se nadále zabýval barevnou fotografií, zejména v té době možnostmi barevných tisků z autochromových diapozitivů na materiály s chromovanou želatinou. Soubor autochromů Karla Šmirouse je největším známým v Čechách.

- Pobřeží ve Francii (shodná lokalita viz katalog Karel Šmirous Autochromy 1908 - 1955, NTM, Praha 1993 na s. 51), autochrom 9 x 12 cm